Etsi:

Tukena muutoksessa ja kehityksessä - Support to change and development

Palvelut julkiselle sektorille

Julkisen sektorin palvelut sisältävät suunnitelmat, valmistelut ja selvitykset:

 

  • Toimialaselvitykset
  • Koulutukset
  • Elinkeino- ja yritystoiminnan kehittäminen
  • Hankerahoitukset
  • Asiantuntijapalvelut yrityshautomoille ja niiden kehittäminen